Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3455 da61
Reposted fromblackcandy blackcandy
9270 de54
Reposted fromblackcandy blackcandy
Sponsored post
5274 2525
Reposted fromblackcandy blackcandy
8661 947b 500
Reposted fromblackcandy blackcandy
6802 ad55
Reposted fromblackcandy blackcandy
7045 3ef0 500
Reposted fromblackcandy blackcandy
6358 9dbc
Reposted fromblackcandy blackcandy
5671 e262 500
Reposted fromblackcandy blackcandy
2523 897c
Reposted fromcelestialthequeen celestialthequeen
1354 ca40
Reposted frominspiro inspiro viarisky risky
1146 816f 500
Reposted fromerial erial viarisky risky
2861 5d76
Reposted fromglasswicc glasswicc viahelpmeimhungry helpmeimhungry
0545 f5eb
Reposted fromsokpomidorowy sokpomidorowy viaborn2die born2die
Nie samo ciało mnie podnieca, lecz Ty w nim
Reposted fromtimetolove timetolove viaborn2die born2die
Ale dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba, od początku do końca. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób i nie żyje w nim. - Nora Roberts “Smak chwili”
Reposted fromdeviate deviate

Fizycznie osobno. Myślami zawsze razem.

Tak nagle się poznali. Tak przypadkowo. Przez przypadek porozmawiali trochę dłużej i dłużej. Tak nagle stali się dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie. Zupełnie przez przypadek.
Myślę co moglibyśmy przez ten czas zrobić
Jest tyle kin, tyle filmów, tyle miejsc nowych
Może moglibyśmy tam pobyć,
albo zostać tu i poleżeć na podłodze
Może moglibyśmy pić razem kawę gdzieś
Wyjść razem lub nie robić nic razem
— Pezet - Światła zgasły
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...